ABN Amro Sinds 2003 In Sacco’s

ABN Amro Sinds 2003 In Sacco’s

Geplaatst in: De wereld van Sacco's | Geplaatst op: Sunday July 1st, 2018

De ABN AMRO heeft in 2005 al een investering gedaan in de Indiase Micro Financiering. Sindsdien is het actief geweest in het investeren in deze markt.

ShoreCap gaat niet zelf geld lenen aan kleine ondernemers, maar zoekt lokale financiële instellingen in Afrika, Azië en Oost-Europa die dit voor het fonds gaan doen. Deze bankjes kunnen rekenen op financiële steun en technische assistentie van de grote westerse instellingen. Daarna kunnen ondernemers er terecht die elders geen toegang krijgen tot krediet. Het gaat vaak om bedragen van een paar honderd dollar. ‘Het is allemaal klein en levert minder rendement op dan normaal’, erkent Paul Mudde, hoofd van de afdeling duurzame ontwikkeling van ABN Amro. ‘Maar zulke microleningen behoren wat ons betreft tot de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de bank.’ Mudde ontkent slechts uit te zijn op imagoverbetering. ‘Hier leeft de oprechte overtuiging dat duurzame ontwikkeling op termijn in ieders belang is. ‘ De microleningen, stelt Mudde, zijn ook geen liefdadigheid. ‘Het rendement zal lager zijn dan dat op een commerciële lening, maar we willen zeker geld verdienen.

Levert een commerciële lening doorgaans 12 tot 14 procent op, een microlening in een ontwikkelingsland levert circa de helft op. Bovendien beschikt bijvoorbeeld een beginnend riksja-chauffeur zelden over een onderpand.’ABN Amro heeft al ervaring met microleningen via haar Amerikaanse dochter LaSalle Bank in Chicago. Die participeert in de ShoreBank, een instelling die al dertig jaar probeert arme minderheden in achterstandsbuurten toch aan een lening te helpen.Vorig jaar opende ABN Amro’s Braziliaanse dochter Banco Real drie kantoortjes in de favela’s van São Paulo. Daar kan bijvoorbeeld een thuiswerkster geld lenen voor een nieuwe naaimachine. Die ervaring, gebundeld met die van de andere partners, moet voorkomen dat kansloze businessplannen worden gesteund of dat de lening wordt misbruikt voor consumptieve bestedingen. Mudde: ‘Het moet leiden tot meer productiecapaciteit. Daarom geen geld voor een nieuwe auto, behalve als het een taxi wordt’.Het einddoel is een hogere levensstandaard in het hele ontwikkelingsland.

‘Het is echt geweldig dat ABN Amro dit doet’, zegt plaatsvervangend secretaris Henk Nijland van FMO, een instelling die is gespecialiseerd in het financieren van ontwikkelingsprojecten. ‘Het unieke van dit fonds is dat kapitaal én kennis worden geboden.’ De constructie via plaatselijke banken voorkomt volgens Nijland dat iemand in Nederland zich moet buigen over een aanvraag voor honderd dollar. ‘Dat zou te inefficiënt zijn.’

Bron: Volkskrant

ABN AMRO Bank Makes $4.5 Million Microfinance Investment into Indian Microfinance Institution SKS