ASN voor € 244 M In Sacco’s

ASN voor € 244 M In Sacco’s

Geplaatst in: De wereld van Sacco's | Geplaatst op: Sunday July 1st, 2018

Naar eigen zeggen “belegt [het ASN fonds] voornamelijk in microfinancieringsinstellingen (MFI’s) via onderhandse leningen en deelnemingen in het eigen vermogen van MFI’s.”

Sinds afgelopen donderdag kunt u via de beurs handelen in het ASN-Novib Microkredietfonds. Hoewel dit nieuwe beursfonds geen grote winsten zal gaan boeken — dat is ook helemaal niet de bedoeling — kan het een aantrekkelijke belegging zijn. Het is een fonds met vooral een maatschappelijk oogmerk: het verstrekken van leningen op zachte, vriendelijke voorwaarden aan ondernemers in ontwikkelingslanden. Met de beursnotering wil ASN Bank de toegankelijkheid van het beleggingsfonds vergroten. ‘Voorheen konden alleen mensen met een ASN Beleggersrekening hierin beleggen. Met een notering loopt de handel nu ook via de beurs, en kunnen klanten van andere banken ook beleggen in microkrediet’, zegt Ruud Stevens, woordvoerder van ASN Bank. ‘Met de notering kunnen we wellicht meer geld aantrekken. Er is een groeiende vraag naar microkrediet; we willen vooral zoveel mogelijk maatschappelijke impact realiseren.’

€244 mln Omvang van het ASN-Novib Microkredietfonds.

Microfinanciering maakt deel uit van ‘inclusive finance’. U kent de term wellicht doordat koningin Máxima zich hier als speciale VN-gezant voor inzet. In zijn speech op de zeventigste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties besteedde koning Willem-Alexander hier weer aandacht aan. Inclusive finance houdt in dat mensen met een laag inkomen of een kwetsbare positie in de samenleving tegen betaalbare kosten toegang krijgen tot financiële diensten. Veel mensen, met name in de ontwikkelingslanden, hebben geen toegang tot allerlei financiële diensten. Zonder inkomen geen bankrekening. Zonder bankrelatie geen mogelijkheid om een kleine lening af te sluiten om bijvoorbeeld een winkeltje te beginnen. Zonder winkel, of andere activiteit, geen inkomen. Ziehier de vicieuze cirkel. Microkrediet biedt een oplossing doordat er voor een lening geen onderpand wordt gevraagd.

et beleggingsfonds belegt in of verstrekt leningen aan diverse lokale, speciaal hiervoor opgerichte microfinancieringsinstellingen (MFI’s). Deze MFI’s verstrekken de leningen aan kleine lokale ondernemers; zij zijn de ‘bank’ waarmee de ondernemer een contract afsluit. Het ASN-Novib Microkredietfonds heeft geïnvesteerd in meer dan dertig landen, van Kirgizië tot Nicaragua en van Kameroen tot Kosovo, en in bijna honderd MFI’s.

Sociale controle 6,3 mln Aantal klanten in ‘ontwikkelingslanden’

ASN heeft een jarenlange relatie met Finca. Finca is een MFI die gespecialiseerd is in groepsleningen op het platteland. Een groep vrouwen en mannen ­— de vrouwen zijn vaak in de meerderheid — kiest een bestuur. De groepsleden, bijvoorbeeld een slager of iemand die een winkeltje runt, sluiten hier leningen af. Via het groepsbestuur wordt de afbetaling van de lening gedaan. Aan dat bestuur wordt verantwoording afgelegd, maar de gehele groep is verantwoordelijk voor alle leningen.

Die sociale controle helpt, maar geeft soms spanningen binnen de groep, wanneer een deelnemer geen nieuwe lening kan afsluiten doordat een ander een grotere lening — met een langere looptijd — nog niet heeft afbetaald. Vandaar dat Finca nu ook begonnen is met leningen aan individuele ondernemers. Ook is het mogelijk om bij Finca een spaarrekening te openen met een redelijke rente. De microfinancieringsinstelling hoopt zo in de toekomst een deel van de eigen ‘funding’ te regelen.

Sociale prestatie 3,4%

Het ASN-Novib Microkredietfonds kent een grote betrokkenheid vanzijn deelnemers, van de Nederlanders die erin willen beleggen, meer dan bij reguliere beleggingsfondsen. Op 30 april kwamen honderden aandeelhouders naar de jaarvergadering in de Beurs van Berlage, niet zozeer om te vernemen dat het dividend over 2014 is vastgesteld op € 2,80 per participatie, als wel om meer te vernemen over de sociale prestatie van hun microkredietfonds, over de diverse MFI’s en de leningen aan de 6,3 miljoen klanten. Zij willen horen of en, zo ja, hoe de doelstelling ‘help burgers in ontwikkelingslanden een menswaardig bestaan op te bouwen’ gehaald wordt.

Het fonds bestaat al bijna twintig jaar en is momenteel € 244 mln groot. Het financiële rendement voor u als deelnemer in het fonds is, gezien de doelstelling, redelijk. Hoewel het verstrekken van leningen op kleine schaal betekent dat de kosten relatief hoog zijn — met een spreiding over meer dan dertig landen kent het fonds een aanmerkelijk valutarisico, dat voor 80% wordt afgedekt —, bedraagt het nettorendement over de afgelopen vijf jaar toch 5,4% per jaar. In het eerste halfjaar van 2015 wordt het rendement enigszins gedrukt door problemen bij twee MFI’s. Maar op twaalfmaandsbasis is het rendement toch nog altijd 3,4% en dat is een stuk hoger dan de 1%-rentevergoeding op de spaarrekening van de ASN Bank. Niet slecht voor een fonds waarbij de maatschappelijke functie centraal staat.

Bron: FD

Voor meer informatie:

ASN Micro-krediet fonds
ASN_Novib_Microkredietfonds (PDF Prospectus)