Privacyverklaring

Privacy.

Ingangsdatum privacyverklaring – December 2018

Deze Privacyverklaring beschrijft de manier waarop Afriwallet informatie over jou verzamelt, verwerkt en gebruikt.

In dit gehele document worden wij en de met ons gelieerde ondernemingen aangeduid als de “Afriwallet“.

Afriwallet is de beheerder van deze website, en biedt jou daarbij een assortiment aan diensten. Deze Privacyverklaring is van toepassing op informatie die Afriwallet verzamelt om jou diensten en producten aan te bieden via Afriwallet haar websites, mobiele applicaties, elektronische communicaties of diensten, of andere websites die Afriwallet aanbiedt waar deze privacyverklaring specifiek toepasselijk wordt verklaard.

Wij zullen deze Privacy verklaring regelmatig updaten om onze gebruiken te verduidelijken en om nieuwe of herziene gebruiken op het gebied van privacy weer te geven, zoals wanneer wij nieuwe diensten, functionaliteit of features toevoegen aan de Site.

Indien wij materiële aanpassingen aanbrengen, zullen we jou hiervan op de hoogte stellen, hetzij per e-mail (verzonden naar het e-mailadres aangegeven in jouw account), hetzij per kennisgeving op de Site of anderszins. Je kunt zien wanneer deze versie van de Privacyverklaring is vastgesteld door te kijken naar de “Ingangsdatum” bovenaan.

Wij verzamelen de volgende informatie over jou wanneer je een interactie hebt met ons via de Site:

 • jouw e-mailadres, fysieke adres en wachtwoord voor de Site;
 • jouw betalingsgegevens, factuur- en bezorgadres;
 • jouw telefoonnummers;
 • jouw locatie, type internet browser en besturingssysteem, voorkeuren op het gebied van website browsing (bijvoorbeeld middels cookies) en aankoophistorie;
 • andere informatie die je ons vanuit jezelf stuurt of die wij over jou kunnen verkrijgen op basis van je interactie met de Site en de diensten.

Je kunt een interactie met ons hebben, bijvoorbeeld wanneer je:

 • je registreert, abonneert, toestemming geeft tot de overdracht of aanmaak van een account bij ons;
 • e-mails van Afriwallet opent of beantwoordt;
 • informatie verstrekt om in te schrijven op of deel te nemen aan programma’s aangeboden namens, of samen met, de verkopers, handelaren, mede-aanbieders, distributeurs, wederverkopers en andere zakelijke partners, met jouw toestemming of waar nodig om jou de diensten te kunnen leveren die je hebt aangevraagd;
 • online een pagina bezoekt die onze advertenties of content weergeeft;
 • producten of diensten aankoopt op of middels de Site;
 • een verbinding tot stand brengt met of een link volgt naar de Site via social networking tools en opmerkingen plaatst op de Site.

Je kunt de verschillende soorten persoonsgegevens die je ons verstrekt beheren.

Je kunt bepalen hoe je internetbrowser omgaat met cookies door de privacy en beveiligingsinstellingen aan te passen. Internetbrowsers verschillen, dus raadpleeg de gebruikersinformatie van je internetbrowser om na te gaan welke cookie- en privacy instellingen beschikbaar zijn. Raadpleeg voorts het cookiebeleid van Afriwallet voor meer informatie.

Door de privacy en beveiligingsinstellingen van je mobiele apparaat en van de internet browser die daarop draait aan te passen, kun je instellen hoe informatie op en over je mobiele apparaten met ons wordt gedeeld en hoe de browser op je mobiele apparaat omgaat met cookies. Raadpleeg de instructies die zijn verstrekt door je provider en de fabrikant van je mobiele apparaat om te leren hoe je je instellingen moet aanpassen.

Je kunt ook de instellingen beheren met betrekking tot de wijze waarop bepaalde persoonsgegevens worden uitgewisseld wanneer je een verbinding met ons maakt via social media platforms of apps. Zie onderdeel 9 hieronder alsmede het privacybeleid en de instellingen van de social networking-website of -applicatie om te bepalen hoe je onze autorisaties kunt aanpassen en de interactiviteit tussen ons en jouw social networking -account of jouw mobiele apparaat kunt beheren.

Indien je je registreert voor klantgerichte e-mail nieuwsbrieven die aanbiedingen bevatten voor lokale deals en goederen, zal Afriwallet zijn best doen om ervoor te zorgen dat de informatie beter bij jou aansluit en de nieuwsbrieven meer specifiek op jou afstemmen op basis van informatie die je met ons deelt, jouw locatie, voorkeuren op het gebied van website browsing (bijvoorbeeld middels cookies), aankoophistorie of op basis van andere kenmerken van jouw relatie met Afriwallet. Je kunt cookies afwijzen en verwijderen en je op elk moment uitschrijven van nieuwsbrieven door te klikken op links in elke nieuwsbrief met betrekking waartoe je je wilt uitschrijven.

Wij beheren en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het faciliteren en verwerken van orders en diensten;
 • Het bepalen van de mate waarin je in aanmerking komt voor bepaalde types aanbiedingen, producten of diensten die mogelijk interessant voor jou zijn;
 • Voor het analyseren van de effectiviteit van reclame;
 • Het beantwoorden van jouw vragen en voldoen aan jouw verzoeken;
 • Het vaststellen en analyseren van individuele en groepsprofielen en klantengedrag;
 • Het communiceren en verstrekken van aanvullende informatie die voor jou mogelijk van belang is over Afriwallet, de verkopers en onze zakelijke partners;
 • Het aan jou verzenden van herinneringen, technische kennisgevingen, updates, beveiligingswaarschuwingen, ondersteunings- en administratieve berichten, service bulletins, marketingberichten, en verzochte informatie, waaronder informatie namens zakelijke partners;
 • Het toekennen van beloningen en uitvoeren van onderzoeken, promotionele kansspelen, wedstrijden, of andere promotionele activiteiten of events;
 • Het regelen van de dagelijkse zakelijke noodzakelijkheden, zoals het beheren van de Site, het beheren van het forum, fulfillment, het uitvoeren van statistische bewerkingen, het voorkomen van fraude, het voldoen aan onze verplichtingen op
 • het gebied van bedrijfsrapportage, het handhaven van de gebruiksvoorwaarden / of het voldoen aan de wet;
 • Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en het handhaven van onze overeenkomsten;
 • Het jou mogelijk maken te solliciteren voor een baan, een video te plaatsen of in te tekenen op speciale aanbiedingen van handelaren en andere zakelijke partners via de Site;
 • Het verbeteren van andere informatie die wij over jou hebben zodat wij jou en jouw voorkeuren beter kunnen begrijpen en jou kunnen voorzien van beter op jou afgestemde en aantrekkelijkere diensten.

Wij zijn niet betrokken bij het verkopen of verhuren van persoonsgegevens. Wij delen jouw persoonsgegevens niet, behoudens het volgende:

 • met gelieerde en niet-gelieerde serviceproviders binnen en buiten de Europese Economische Ruimte, om diensten aan ons te verlenen, met inachtneming van strenge contractuele verplichtingen ten aanzien van de bescherming van jouw persoonsgegevens en de verwerking hiervan namens ons en uitsluitend onder ons toezicht en beheer;
 • met de verkopers, opdat zij aan jou kunnen verkopen en leveren;
 • voor het rapporteren of innen van schulden die aan de verkopers, handelaren of andere zakelijke partners zijn verschuldigd;
 • waar nodig om te voldoen aan met jou aangegane contractuele verplichtingen met zakelijke partners voor zover je goederen of diensten hebt gekocht die zijn aangeboden door een zakelijke partner of hebt deelgenomen aan een aanbieding, beloning, wedstrijd of andere activiteit of programma gesponsord of aangeboden middels Afriwallet of de verkopers namens de betreffende zakelijke partner;
 • in het geval van een fusie, overname of reorganisatie met een koper van onze onderneming van al onze activa of een substantieel gedeelte daarvan;
 • om te voldoen aan gerechtelijke bevelen en overheidsverzoeken, of zoals vereist ter ondersteuning op het gebied van auditering, compliance en ‘corporate governance’;
 • ter bestrijding van fraude en criminele activiteiten, en om onze rechten of de rechten van aan ons gelieerde ondernemingen, zakelijke partners en gebruikers te beschermen, of in het kader van een juridische procedure waar Afriwallet gevolg van kan ondervinden;
 • in reactie op een dagvaarding, of vergelijkbare juridisch rechtsgeding, waaronder ook die met ordehandhavingsinstanties, toezichthouders en rechtbanken;
 • met jouw toestemming of anderszins waar wettelijk toegestaan of voorgeschreven.

Wij moedigen zakelijke partners aan een privacybeleid op te stellen en openbaar te maken. Hoewel wij persoonsgegevens uitsluitend met zakelijke partners delen voor de hierboven genoemde doeleinden, valt hun verwerking en gebruik van de persoonsgegevens verkregen middels Afriwallet vervolgens onder hun eigen privacybeleid en -praktijken, die niet zijn onderworpen aan ons toezicht en waarvoor wij geen verantwoordelijkheid dragen.

Je verstrekt ons persoonsgegevens wanneer je je registreert, abonneert, een account aanmaakt, een aankoop doet of anderszins contact met ons opneemt of actief met ons communiceert. Je verstrekt ons bijvoorbeeld persoonsgegevens wanneer je online contact met ons opneemt voor klantenservice en andere ondersteuning met behulp van zelfhulp tools, zoals e-mail, sms-bericht, of door een bericht te plaatsen op online communities.

Je verstrekt ons ook persoonsgegevens wanneer je een interactie hebt met de Site via cookies en andere technologieën zoals beschreven in Afriwallet’s cookiebeleid.

Wij ontvangen ook persoonsgegevens en andere online- en offline-informatie van onze zakelijke partners die gebeurtenissen ten aanzien van inwisseling, inning of restitutie aan ons kunnen doorgeven. Wij gebruiken dergelijke informatie overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en deze Privacyverklaring.

Wij hebben een beveiligingsprogramma geïmplementeerd dat administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen bevat die zijn ontwikkeld om waarborgen te bieden voor jouw persoonsgegevens, waaronder encryptietechnologie die gebruikelijk is in de sector.

Je kunt toegang krijgen tot informatie die je ons hebt verstrekt, of deze informatie bijwerken, corrigeren en verwijderen in jouw profiel door een e-mail te sturen naar info@afriwallet.co

Het actueel houden van jouw persoonsgegevens maakt het ons mogelijk jouw voorkeuren in acht te nemen en jou goederen en diensten te bieden die het beste op jou zijn afgestemd.

Overeenkomstig toepasselijk recht kun je:
(i) verzoeken toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die wij over jou houden en verzoeken deze bij te werken, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren;
(ii) verzoeken dat wij ons onthouden van het verder gebruik van persoonsgegevens die wij over jou houden;
(iii) bezwaar maken tegen het door ons aanmaken van gebruikersprofielen over jou.

Indien je vragen of opmerkingen hebt over onze privacy praktijken of deze Privacyverklaring, indien je gebruik wenst te maken van één van bovenstaande rechten of enige andere rechten waarover je kunt beschikken met betrekking tot jouw persoonsgegevens, kun je ons een e-mail sturen op info@afriwallet.co.

Hoewel wij je graag van dienst zijn bij verwijderen van jouw actieve profiel, zijn wij niet altijd in staat de administratieve vastlegging van interacties en transacties uit het verleden te verwijderen. Zo zijn wij bijvoorbeeld om redenen van financiële rapportage en compliance verplicht de administratieve vastlegging te bewaren met betrekking tot activiteiten via onze Site uit het verleden.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als jouw account actief is of voor zover nodig om jou diensten te verlenen en een administratie bij te houden van jouw transacties voor doeleinden van financiële rapportage. Wij bewaren ook jouw persoonsgegevens voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, voor geschillenbeslechting, en voor toezicht of en handhaving van onze afspraken.

Deze Privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op het verzamelen, verwerken en het gebruik (waaronder het verstrekken) van informatie door ons wanneer je een een product koopt of een dienst afneemt via de Site. Andere websites waartoe toegang kan worden verkregen via links op de Site kunnen hun eigen privacyverklaringen en praktijken omtrent het verzamelen, verwerken, gebruiken en verstrekken van persoonlijke informatie hebben. Onze zakelijke partners kunnen ook hun eigen privacyverklaringen hebben. Wij raden jou aan kennis te nemen van deze door derden geboden privacyverklaringen voordat je hen informatie geeft of gebruik maakt van een gesponsorde aanbieding of verkoopactie.